ΕΜΕΙΣ

983586_613097468701512_1314350747_nΚαλωσορίσατε στην επίσημη σελίδα του Cyprus Fatherhood Initiative! Μέσα από τη σελίδα αυτή γίνεται μια προσπάθεια προώθησης της πατρότητας, όχι μόνο ως υποχρέωσης, αλλά και ως δικαιώματος το οποίο μπορούν να απολαύσουν τα παιδιά και οι μπαμπάδες. Έτσι, προβάλλεται ο γονεϊκός ρόλος του πατέρα, ως ισότιμος με αυτόν της μάνας και ενθαρρύνεται η ενεργός και θετική εμπλοκή του πατέρα στη ζωή των παιδιών του.

Στον ιστότοπό μας συγκεντρώνεται υλικό από αρθρογραφία, ακαδημαϊκές έρευνες, το διαδίκτυο ή μέσα από εσάς, το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πατρότητα, τον ενεργό και θετικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι μπαμπάδες στις ζωές των παιδιών τους, αλλά και πώς αυτό θα γίνει κατορθωτό.

Σημαντικό μέρος της σελίδας είναι φυσικά αφιερωμένο στα ίδια τα παιδιά. Μέσα από τον ιστότοπό μας θα μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε σχετικό με τα παιδιά, την ανατροφή, την εκπαίδευσή τους, την ψυχαγωγία τους, την υγεία και την ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο διαζύγιο, το οποίο αποτελεί ένα οξύ κοινωνικό φαινόμενο το οποίο γνωρίζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, έχοντας πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους επηρεαζόμενους και γενικά στην κοινωνία. Θα δίνονται δε κατευθυντήριες γραμμές ή/και θα προσφέρεται στήριξη, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν, ή να προληφθούν, όσο αυτό είναι δυνατό, αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες δυστυχώς, ως επί το πλείστον, βιώνουν τα ίδια τα παιδιά…

Η σελίδα αυτή φιλοδοξεί να καταστεί ένα μέσο προβολής του δικαιώματος των παιδιών, να έχουν και τους δύο γονείς τους στις ζωές τους, αλλά και του δικαιώματος των μπαμπάδων να είναι ισότιμοι γονείς για τα παιδιά τους. Ως εκ τούτου, προωθείται η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της πατρότητας από το νόμο και την κοινωνία, σε όλες τις δομές της.

Επιπλέον, η σελίδα αυτή επιδιώκει να καταστεί ένα εφαλτήριο επικοινωνίας για όλους όσους ενδιαφέρονται για την πατρότητα, ανεξαρτήτως φύλου, με σκοπό το γόνιμο διάλογο, τη δημοκρατική έκφραση απόψεων και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών έτσι ώστε η πατρότητα να προωθηθεί, για το καλό των παιδιών μας.

Απευθυνόμαστε λοιπόν προς όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, με σκοπό τη δημιουργία μιας κουλτούρας στην κοινωνία μας, η οποία θα αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία της θετικής και ενεργού εμπλοκής και των μπαμπάδων στις ζωές των παιδιών τους, κάτι το οποίο πιστεύουμε πως θα αλλάξει ολόκληρη την κοινωνία μας προς το καλύτερο.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, που υποστηρίζει την ενεργό και θετική εμπλοκή των μπαμπάδων στις ζωές των παιδιών τους.

Κάτι τέτοιο φυσικά, δε σημαίνει πως παραγνωρίζουμε τη σημασία που έχει αντίστοιχα, η ενεργός και θετική εμπλοκή των μαμάδων! Αντιθέτως, προσπαθούμε να προωθήσουμε την ιδέα της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και ιδιαίτερα της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων από όλους, όσον αφορά το γονεϊκό τους ρόλο.

Γιατί λοιπόν η σελίδα αυτή αναφέρεται ειδικά σε μπαμπάδες; Επειδή εντοπίζουμε δυστυχώς, τόσο στην κοινωνία και κατά συνέπεια και στη νομοθεσία, μια υποβάθμιση του γονεϊκού ρόλου του πατέρα, ενώ πεποίθησή μας είναι ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ισχύει και ήδη δεν ισχύει για αρκετούς από εμάς.

Στην κοινωνία μας, με διάφορους τρόπους εξακολουθούν να υπάρχουν απηρχαιωμένες νοοτροπίες στο θέμα του γονεϊκού ρόλου των μπαμπάδων, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να μην αποτελούν ενεργά και θετικά μέρος της ζωής των παιδιών τους. Αρκετοί αντιμετωπίζουν το σύνολο των μπαμπάδων ως απλούς “προμηθευτές” ή “προστάτες” παραγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργού ενασχόλησεως και των μπαμπάδων με τα παιδιά τους και της ισότιμης συμμετοχής τους στην ανατροφή των παιδιών. Αυτές οι απηρχαιωμένες νοοτροπίες διαιωνίζονται και μέσα από πολιτικές που ακολουθούνται από το κράτος, μέσα από πρακτικές που ακολουθούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, μέσα από μια παγιωμένη διάκριση του ρόλου των δύο φύλων από τα βιβλία, τα ΜΜΕ, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο …

Στην πράξη όμως, η παγιωμένη, απηρχαιωμένη διάκριση ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα, οδηγεί αναπόφευκτα σε διακρίσεις και ανισότητες εις βάρος του ενός ή του άλλου φύλου, σε διάφορους τομείς. Οι ανισότητες αυτές εκφράζονται δυστυχώς και μέσα από τη νομοθεσία. Ειδικά για το θέμα του γονεϊκού ρόλου του πατέρα, η απηρχαιωμένη προσέγγιση της πλήρους διάκρισης των ρόλων των δύο φύλων αναφορικά με το γονεϊκό τους ρόλο, έχει συνέπειες καταστροφικές για τη σχέση των μπαμπάδων με τα παιδιά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαζυγίου, όπου παρατηρείται μια κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών να έχουν και τους δύο τους γονείς, αλλά και των μπαμπάδων να είναι γονείς για τα παιδιά τους…

Αποσκοπούμε λοιπόν, μέσα από τη σελίδα αυτή, στην προώθηση μιας υγιούς κουλτούρας ανάμεσα σε όλους με γνώμονα την απόλυτη ισοτιμία των δύο φύλων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του γονεϊκού τους ρόλου.