Επίσημη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού – γονέα, του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι

Έκθεση της επιτρόπου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού (Λευκωσία, 2012) αναφορικά με την ποιότητα λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας ανάμεσα σε παιδιά και γονείς, όταν οι γονείς των παιδιών είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι. Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση, πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ