Κυπριακή νομοθεσία

Ο περί τέκνων (συγγένεια και νομική υπόσταση) νόμος 187/91: Childrens Relationship and legal hypostasis law 1991

Ο περί γονεϊκής άδειας και άδειας για λόγους ανωτέρας βίας νόμος 47 (1) / 2012: 2012_1_47

Ο περί επιτρόπου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού νόμος 74 (1) / 2007: 2007_1_74

Νόμος 44(1)/2014 που τροποποιεί τον περί επιτρόπου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού νόμο 74 (1) / 2007:2014_1_44

Ο περί υιοθεσίας 19 (1) / 1995 νόμος: 1995_1_019

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων νόμος 216/1990: 1990_1_216

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 60 (1) / 1995: 1995_1_060

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 95 (1) / 1995: 1995_1_095

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 30 (1) / 1997: 1997_1_030

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 60 (1) / 1997: 1997_1_060

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 21 (1) / 1998: 1998_1_021

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 190 (1) / 2002: 2002_1_190(1)

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 203 (1) / 2004: 2004_1_203

Ο περί σχέσεων γονέων και τέκνων τροποποιητικός νόμος 68 (1) / 2008: 2008_1_68

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου νόμος 314 / 1987: 1987_1_314

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου τροποποιητικός νόμος 166 / 1988: 1988_1_166

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου τροποποιητικός νόμος 75 / 1991: 1991_1_075

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου τροποποιητικός νόμος 35 (1) / 1996: 1996_1_035

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου τροποποιητικός νόμος 36 (1) / 2001: 2001_1_36

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου τροποποιητικός νόμος 167 (1) / 2002: 2002_1_167

Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου για τρίτο παιδί νόμος 8 (1) / 2002: 2002_1_8

Ο περί της προστασίας ανηλίκων τέκνων καταδικασθείσων ή υπόπτων μητέρων νόμος 33 (1) / 2005: 2005_1_33

Νόμος 91 (1) / 2014 που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας: 2014_1_91

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 83 (1) / 1999: 1999_1_083

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 143 (1) / 2002: 2002_1_143

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 64 (1) / 2007: 2007_1_64

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 62 (1) /2011: 2011_1_62

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 47 (1) / 2013:2013_1_047

Ο περί παιδιών τροποποιητικός νόμος 181 (1) / 2014: 2014_1_181

Ο περί βίας στην οικογένεια (πρόληψη και προστασία θυμάτων) νόμος 119 (1) / 2000: 2000_1_119