Τι σημαίνει “δικαιοσύνη”;

Μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, λέει πως ο Θεός είχε αποφασίσει την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων, επειδή οι κάτοικοι των δύο πόλεων παρουσίαζαν ιδιαίτερη ροπή προς την αμαρτία. Ο Αβραάμ τότε, ρώτησε αρκετές φορές το Θεό: “Αν ανάμεσα στους κατοίκους των πόλεων αυτών, βρεθεί ένας Χ αριθμός δικαίων ανθρώπων, οι πόλεις αυτές θα καταστραφούν;” Η απάντηση του Θεού μας δείχνει την έννοια που πρέπει να έχει η δικαιοσύνη: “Όχι, αν βρεθούν κάποιοι δίκαιοι στις πόλεις αυτές, τότε οι πόλεις δε θα καταστραφούν”.

Με βάση λοιπόν την πιο πάνω ιστορία και με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας του πατέρα, υποβάλλω προς κάθε υπεύθυνο τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ένας μεγάλος αριθμός μπαμπάδων είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά και θετικά στην ανατροφή των παιδιών τους ή το κάνουν ήδη. Πρέπει όλοι οι χωρισμένοι μπαμπάδες να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας γονείς από το νόμο και την κοινωνία εξαιτίας κάποιων κακών παραδειγμάτων πατέρα;

2) Αν οι χωρισμένοι μπαμπάδες που ζητούν από κοινού φύλαξη για τα παιδιά τους και είναι πρόθυμοι και ικανοί να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο, είναι λίγοι σε αριθμό, είναι λίγοι σε “δύναμη ψήφων”, είναι λίγοι σε θέμα “εξουσίας”, αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνεχίσει η αδικία εις βάρος τους;

3) Αν η θετική φωνή των σύγχρονων ερευνητών στο θέμα της από κοινού φύλαξης ακούγεται ακόμη λιγότερο από τη φωνή του “έτσι έχουν τα πράγματα”, σημαίνει πως τα πράγματα πρέπει να συνεχίσουν να είναι έτσι, άνευ λόγου και αιτίας και σε αντίθεση με το τι υποδεικνύουν επιστημονικώς τεκμηριωμένα ευρήματα;

 

Cyprus Fatherhood Initiative