Άραγε είμαι φεμινιστής;

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, σε όλους τους τομείς, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει να αντιμετωπίζονται τα δύο φύλα ισότιμα από το νόμο και την κοινωνία, σε όλους τους τομείς και χωρίς διακρίσεις, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός δέχεται πως τα δύο φύλα έχουν κάποιες διαφορές, χωρίς όμως οι διαφορές αυτές να έχουν αξιολογική σημασία, καθιστώντας το ένα φύλο ανώτερο από το άλλο σε όποιοδήποτε τομέα, τότε είμαι φεGender_orange_1μινιστής.

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει πως τα παιδιά για να μεγαλώσουν χρειάζονται την ενεργό και θετική εμπλοκή και των δύο γονέων, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει όπως αρκετοί μπαμπάδες να αφήσουν στην άκρη την απηρχαιωμένη στάση του απόμακρου πατέρα που δεν είχε καθόλου να κάνει με τη φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών και να ξεκινήσουν να αναμειγνύονται πιο ενεργά στις ζωές των παιδιών τους, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει όπως οι άντρες να συμμετέχουν στις δουλειές του νοικοκυριού εξίσου με τις συζύγους τους, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός είναι κατά της βίας εναντίον των γυναικών, αλλά και κατά της βίας εναντίον των αντρών, αν δηλαδή ο φεμινισμός είναι κατά της βίας εναντίον ολονών, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός υποστηρίζει πως όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, είναι ικανοί για κάθε επάγγελμα, θέση, δραστηριότητα αλλά και συμπεριφορά, αφήνοντας στην άκρη οποιαδήποτε απηρχαιωμένα σεξιστικά στερεότυπα που δημιουργούν διακρίσεις εναντίον του ενός ή του άλλου φύλου, τότε είμαι φεμινιστής.

Αν ο φεμινισμός γενικά υποστηρίζει την αληθινή δικαιοσύνη και ισότητα ανάμεσα σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, τότε είμαι φεμινιστής.

Εσείς;