Έναρξη Διαλόγου μεταξύ Cyprus Fatherhood Initiative και Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης

Έγινε στις 31-08-15 συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου και αντιπροσωπείας του Cyprus Fatherhood Initiative. Στη συνάντηση ο σύνδεσμός μας έθεσε τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:
1. Παρακf13dc54e2a32352c1e6eb55e7ea06bbf_XLοές Διαταγμάτων Επικοινωνίας Χωρισμένων ή Εν Διαστάσει Γονιών με τα Παιδιά τους: Επισημάνθηκε, μετά και από αρκετές καταγγελίες που έγιναν προς εμάς, ότι αστυνομικοί σταθμοί απλά καταγράφουν την καταγγελία που υποβάλλεται χωρίς όμως να προχωρούν σε εκτέλεση του διατάγματος επικοινωνίας, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να χάνουν επαφή με τα παιδιά τους και ζητήθηκε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα διατάγματα αυτά να εκτελούνται, πάντοτε προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Τονίστηκε γραπτώς, πως αυτοσκοπός μας δεν είναι η φυλάκιση του άλλου γονιού αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται κυρώσεις σε όσους συστηματικά παραβαίνουν τα διατάγματα αυτά, κατά του συμφέροντος του παιδιού. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι χρηματικές ή ακόμη να αφαιρείται η φύλαξη του παιδιού από το γονιό εκείνο που συστηματικά πράττει αυτό το αδίκημα. Τέθηκε επίσης το ζήτημα της χρονοβόρου διαδικασίας που ακολουθείται από τα δικαστήρια κατά την εξέταση των καταγγελιών για παρακοές διαταγμάτων επικοινωνίας και ζητήθηκε η λήψη μέτρων για περιορισμό αυτής της χρονικής διάρκειας.
2. Γονική Απαγωγή Παιδιών: Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γονείς που αποτάθηκαν σε μας περιγράφοντάς μας την ιστορία τους, επισημαίνουν την αδυναμία του συστήματος δικαιοσύνης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Στις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά, έγινε απαγωγή του παιδιού από την πρώην σύζυγο η οποία μετά διέφυγε στο εξωτερικό μαζί με το παιδί. Παρόλο του ότι η Κύπρος μαζί με πολλά άλλα κράτη έχουν υπογράψει σχετική συνθήκη στη Χάγη το 1980, που προνοεί τη διακρατική συνεργασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, κάτι τέτοιο αρκετές φορές δεν επιτυγχάνεται. Αναγνωρίζουμε πως, σε αρκετές περιπτώσεις, η επίλυση αυτού του προβλήματος δεν εξαρτάται μόνο από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και από το τι συμβαίνει στη χώρα όπου βρίσκεται το απαχθέν παιδί. Ζητήσαμε την παρέμβαση του κύριου Υπουργού, όπου αυτό είναι δυνατόν αλλά και την επίσπευση όπου είναι δυνατόν των διακρατικών διαβουλεύσεων πάνω στο ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να επέλθει μια οριστική και αποτελεσματική λύση σ’ αυτό το πρόβλημα.
3. Γονική ισότητα: Έγινε επίσης προφορική αναφορά στο θέμα της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Ο σύνδεσμός μας θεωρεί ότι υπάρχει ανισότητα στον τομέα αυτό και επιφυλάχθηκε να επανέλθει για το θέμα, με εκτενή αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται σ’ αυτό το θέμα αλλά και με εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης, σε νέα συνάντηση.
4. Γονική αποξένωση: Ταυτόχρονα έγινε προφορική αναφορά στο ζήτημα της γονικής αποξένωσης, και επισημάνθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης των δικηγόρων / δικαστών πάνω στο θέμα αυτό. Τονίστηκε από το σύνδεσμό μας, η αδυναμία του συστήματος να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις γονιών – παιδιών που έχουν ήδη αποξενωθεί, με σκοπό τη θεραπεία της σχέσης γονιού – παιδιού. Και για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε επίσημα, με τις δικές μας εισηγήσεις σε νεότερη συνάντηση.