Έναρξη Διαλόγου μεταξύ Cyprus Fatherhood Initiative και Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης

Έγινε στις 31-08-15 συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου και αντιπροσωπείας του Cyprus Fatherhood Initiative. Στη συνάντηση ο σύνδεσμός μας έθεσε τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:
1. Παρακf13dc54e2a32352c1e6eb55e7ea06bbf_XLοές Διαταγμάτων Επικοινωνίας Χωρισμένων ή Εν Διαστάσει Γονιών με τα Παιδιά τους: Επισημάνθηκε, μετά και από αρκετές καταγγελίες που έγιναν προς εμάς, ότι αστυνομικοί σταθμοί απλά καταγράφουν την καταγγελία που υποβάλλεται χωρίς όμως να προχωρούν σε εκτέλεση του διατάγματος επικοινωνίας, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να χάνουν επαφή με τα παιδιά τους και ζητήθηκε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα διατάγματα αυτά να εκτελούνται, πάντοτε προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Τονίστηκε γραπτώς, πως αυτοσκοπός μας δεν είναι η φυλάκιση του άλλου γονιού αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται κυρώσεις σε όσους συστηματικά παραβαίνουν τα διατάγματα αυτά, κατά του συμφέροντος του παιδιού. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι χρηματικές ή ακόμη να αφαιρείται η φύλαξη του παιδιού από το γονιό εκείνο που συστηματικά πράττει αυτό το αδίκημα. Τέθηκε επίσης το ζήτημα της χρονοβόρου διαδικασίας που ακολουθείται από τα δικαστήρια κατά την εξέταση των καταγγελιών για παρακοές διαταγμάτων επικοινωνίας και ζητήθηκε η λήψη μέτρων για περιορισμό αυτής της χρονικής διάρκειας.
2. Γονική Απαγωγή Παιδιών: Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γονείς που αποτάθηκαν σε μας περιγράφοντάς μας την ιστορία τους, επισημαίνουν την αδυναμία του συστήματος δικαιοσύνης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Στις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά, έγινε απαγωγή του παιδιού από την πρώην σύζυγο η οποία μετά διέφυγε στο εξωτερικό μαζί με το παιδί. Παρόλο του ότι η Κύπρος μαζί με πολλά άλλα κράτη έχουν υπογράψει σχετική συνθήκη στη Χάγη το 1980, που προνοεί τη διακρατική συνεργασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, κάτι τέτοιο αρκετές φορές δεν επιτυγχάνεται. Αναγνωρίζουμε πως, σε αρκετές περιπτώσεις, η επίλυση αυτού του προβλήματος δεν εξαρτάται μόνο από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και από το τι συμβαίνει στη χώρα όπου βρίσκεται το απαχθέν παιδί. Ζητήσαμε την παρέμβαση του κύριου Υπουργού, όπου αυτό είναι δυνατόν αλλά και την επίσπευση όπου είναι δυνατόν των διακρατικών διαβουλεύσεων πάνω στο ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να επέλθει μια οριστική και αποτελεσματική λύση σ’ αυτό το πρόβλημα.
3. Γονική ισότητα: Έγινε επίσης προφορική αναφορά στο θέμα της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Ο σύνδεσμός μας θεωρεί ότι υπάρχει ανισότητα στον τομέα αυτό και επιφυλάχθηκε να επανέλθει για το θέμα, με εκτενή αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται σ’ αυτό το θέμα αλλά και με εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης, σε νέα συνάντηση.
4. Γονική αποξένωση: Ταυτόχρονα έγινε προφορική αναφορά στο ζήτημα της γονικής αποξένωσης, και επισημάνθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης των δικηγόρων / δικαστών πάνω στο θέμα αυτό. Τονίστηκε από το σύνδεσμό μας, η αδυναμία του συστήματος να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις γονιών – παιδιών που έχουν ήδη αποξενωθεί, με σκοπό τη θεραπεία της σχέσης γονιού – παιδιού. Και για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε επίσημα, με τις δικές μας εισηγήσεις σε νεότερη συνάντηση.

Έναρξη διαλόγου ανάμεσα σε Cyprus Fatherhood Initiative και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Στις 18-08-15 έγινε συνάντηση σε θετικό κλίμα ανάμεσα σε αντιπροσωπείες του Cyprus Fatherhood Initiative και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στη συνάντηση ο σύνδεσμός μας έθεσε τα ακόλουθα αιτήματα προς το εν λόγω υπουργείο:

1) Προώθηση μεypp διάφορους τρόπους και μέσα από το σχολικό μας σύστημα της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανόμενου του γονικού τους ρόλου. Ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί ο ορισμός του εορτασμού της Μέρας του Πατέρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να εορτάζεται παράλληλα με τη Μέρα της Μητέρας. Σε μετέπειτα στάδιο το Cyprus Fatherhood Initiative, συνεχίζοντας το διάλογο και τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα προτείνει τη διοργάνωση πρότζεκτ / δραστηριοτήτων που να προωθούν την ιδέα της γονικής ισότητας ή/και θα προωθήσει εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στη φιλοσοφία αυτή.

2) Επανεξέταση του εκπαιδευτικού υλικού ή του τρόπου προσέγγισής του από τους εκπαιδευτικούς, υπό το πρίσμα της ισοτιμίας ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανόμενου και του γονικού ρόλου.

3) Ζητήθηκε η βοήθεια / συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας στην ενεργό και θετική εμπλοκή των γονιών στις ζωές των παιδιών τους με μια σειρά τρόπων.

α) Ενδυνάμωση του ρόλου της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και συνεργασία μεταξύ αυτής, του Υπουργείου Παιδείας, του Cyprus Fatherhood Initiative και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, έτσι ώστε να προσφέρονται σεμινάρια σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τόσο σε ζευγάρια που προτίθενται να παντρευτούν (με σκοπό την ενδυνάμωση του γονικού ρόλου και των δύο φύλων αλλά και του θεσμού του γάμου), όσο και σε ζευγάρια που χωρίζουν (με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από ένα διαζύγιο για τα παιδιά).

β) Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται από τα σχολεία όλων των βαθμίδων, είναι να ενημερώνονται οι γονείς / κηδεμόνες των παιδιών για διάφορες ενδοσχολικές εκδηλώσεις, μέσω γραπτών ανακοινώσεων που αποστέλλονται στο σπίτι μέσω των παιδιών. Αυτό είναι αποτελεσματικό ως ένα βαθμό. Στις περιπτώσεις όμως όπου τα παιδιά προέρχονται από διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς, εναπόκειται στην καλή θέληση του γονιού που λαμβάνει την ανακοίνωση (συνήθως αυτός/η που έχει τη φύλαξη του παιδιού) για να ενημερώσει και τον άλλο γονιό του παιδιού για τις ενδοσχολικές αυτές εκδηλώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό πράγματι συμβαίνει, όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες συστηματικά ο γονιός που δεν έχει τη φύλαξη στερείται κάθε ενημέρωσης αυτού του είδους. Έγινε λοιπόν εισήγηση όπως στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονιών, να λαμβάνεται πρόνοια από τα σχολεία ώστε να ενημερώνεται και ο γονιός / κηδεμόνας ενός παιδιού που δεν έχει τη φύλαξη του παιδιού για διάφορες εκδηλώσεις, απευθείας από το ίδιο το σχολείο, με όποιο τρόπο κριθεί ως πιο πρακτικός για την περίσταση.
γ) Παρόμοια πολιτική θεωρούμε πως πρέπει να ακολουθηθεί και για το θέμα των αποστολών δελτίων προόδου στο σπίτι. Έγινε εισήγηση δηλαδή να ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε ο γονιός / κηδεμόνας που δεν έχει τη φύλαξη, επίσης να είναι σε θέση να ενημερωθεί / να λάβει απευθείας από το σχολείο, δελτίο προόδου για το παιδί του.
δ) Επισημάνθηκε ότ θα αποτελούσε καλή πρακτική εκ μέρους μιας σχολικής κοινότητας, αν λαμβανόταν πρόνοια να ενημερώνεται από το σχολείο και ο γονιός / κηδεμόνας που δεν έχει τη φύλαξη του παιδιού και για άλλα περιστατικά τα οποία κρίνονται ως σοβαρά  λ.χ. σοβαρός τραυματισμός του παιδιού ή αδικαιολόγητες / συχνές απουσίες του παιδιού από το σχολείο ή παραβατική συμπεριφορά του παιδιού, πλημμελής πρόοδος κλπ
ε) Τονίστηκε πως σε περιπτώσεις όπου δύο διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς έχουν από κοινού κηδεμονία του παιδιού τους, ανεξάρτητα από το ποιος γονιός έχει τη φύλαξη του παιδιού, πρέπει να διασφαλίζεται από τις σχολικές μονάδες η ενεργός εμπλοκή αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης και των δύο γονιών σε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού, τη λειτουργία / δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, την πρόοδο του παιδιού και να διασφαλίζεται το δικαίωμα όπως οι αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση του παιδιού να λαμβάνονται από κοινού από τους δύο γονείς.

4) Επισημάνθηκε τέλος το ζήτημα της γονικής αποξένωσης και πως τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο ζήτημα αυτό και να γίνεται αναγνώριση / παρέμβαση όπου αυτό είναι δυνατό και εκ μέρους της σχολικής μονάδας πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, αναγνωρίζοντας πως η γονική αποξένωση είναι μια μορφή ψυχολογικής κακοποίησης / βίας εντός της οικογένειας.

 

koykoynisΆρθρο του δικηγόρου κ. Γιώργου Κουκούνη στο Φιλελεύθερο, σχετικά με το θέμα της από κοινού φύλαξης …