ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικές με το θέμα και τους στόχους της παρούσας σελίδας. Η σελίδα συνεχώς θα ανανεώνεται …

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του σωματείου “Γονείς – Παιδιά για Πάντα Μαζί”, ενός επίσημου, εγγεγραμμένου σωματείου στην Κύπρο, που εκφράζει παρόμοιες θέσεις με την παρούσα σελίδα: www.giapantamazi.org

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος κατά της γονεϊκής αποξένωσης στην Κύπρο: http://www.parentalalienationcy.com/